Roboty ziemne

szczegółowe informacje tel. 603 655 135, 609 399 513

Wykonujemy roboty ziemne koparko-ładowarkami JCB 3CX:

- roboty ziemne związane z przygotowaniem terenu pod budowę
- niwelowanie terenu
- skarpowanie terenu
- wykopy pod fundamenty, sieci wodociągowe, szamba, rowy melioracyjne itp.
- wywóz gruzu, ziemi, śniegu
- rozładunek/załadunek towarów na paletach
- załadunek materiałów sypkich
- usuwanie starych fundamentów, elementów betonowych a także korzeni drzew z ziemią

roboty ziemne
roboty ziemne
Roboty ziemne - Załadunek - rozładunek - wywóz gruzu